skip to Main Content

Vad är WELL Building?

Svaret är enkelt; det är byggcertifiering som helt och hållet är inriktad på trivsel och hälsa på arbetsplatsen. Det är något helt nytt och Platzer är bland de första i Sverige som bygger enligt standarden. Och vi är först i Göteborg. Förstås.

Rent konkret betyder det att vi tittar på tio viktiga områden som hänger ihop med trivseln på arbetsplatsen: luft, vatten, kost, ljus, ljud, rörelse, temperatur, material, sinne och gemenskap. Det kan till exempel handla om behaglig ljus- och ljudkomfort och att huset och miljön inbjuder till rörelse och hälsosamma val.

Ljud

Ljudmiljön har en tydlig koppling till hur vi mår på arbetsplatsen. WELL Building-certifieringen premierar minskat buller och oljud.

Rörelse

Miljön spelar en viktig roll för hur mycket vi rör på oss. Genom att planera en byggnad på rätt sätt kan man få medarbetarna att bli mer fysiskt aktiva.

Material

Byggnadsmaterial kan påverka inomhusmiljön och på sikt även människors hälsa. Därför ska material och produkter som används leva upp till ambitiösa utsläpps- och begränsningsvärden.

Kost

Att äta och dricka rätt har stor betydelse för hur vi mår och presterar. Här ska det vara lätt att göra hälsosamma måltidsval helt enkelt.

Vatten

Tillgång till rent vatten ökar människors välbefinnande. Men de ska inte bara smaka gott och se trevligt ut, utan också klara hälsobaserade gränser för föroreningar.

Trygghet och gemenskap

En arbetsplats kan nästan bli som ett eget litet samhälle. Därför är det viktigt att arbetsplatsen utformas på ett sätt som gör att alla kan känna trygghet på jobbet.

Sinne

Den som trivs på jobbet mår bättre. Och den som mår bättre får oftast mer gjort. Därför är det inte så konstigt att psykisk hälsa är en viktig del av WELL Building-certifieringen.

Temperatur

Vilken är den viktigaste trivselfaktorn på ett kontor? Svaret på frågan är ganska ofta temperaturen. Den ska ge god komfort och göra att man kan jobba ordentligt.

Ljus

God belysning innebär inte bara att arbetsbelysningen är optimal utan kan också handla om att ljuset anpassas efter dygnsrytmen.

Luft

Att luften är avgörande för människors hälsa vet vi. Med WELL Building-certifieringen begränsas utsläppskällorna, ventilationen förbättras och luftfuktigheten optimeras..

Intresserad av att läsa mer om WELL Building standard?

Klicka här.

Back To Top