Göteborgs första WELL-certifierade kontor

Gårda Vesta är Göteborgs första kontorshus som blir certifierat enligt den amerikanska standarden Well Building. Certifieringen är ett långsiktigt åtagande och är den första byggstandarden som enbart fokuserar på hälsa och välbefinnande för människor i byggnader.

Vi kallar Gårda Vesta ett mänskligare kontorshus, ett hus som bryr sig om hur vi mår. Ett hus där det finns en helhetssyn på hälsan när det gäller beteende, drift och design.

Vad innebär Well Building?

Well Building certifieringen innebär att vi tar ansvar för att du som arbetar här ska trivas på jobbet och på dina lediga stunder.

Certifieringen utgår från tio områden: luft, vatten, kost, ljus, ljud, rörelse, temperatur, material, sinne och gemenskap, som syftar till att öka det totala välbefinnandet. Det innebär att det är extra stort fokus på att vi har rätt arbetsbelysning i våra lokaler, att ventilationen är bra och att det rätt ljudnivå i lokalerna.

Men det innebär också att vi ska främja hälsa och välbefinnande för de som har sin arbetsplats i huset. Exempelvis genom att det finns träningsmöjligheter i lokalen, att vi underlättar och gynnar cykelpendling och att vi ser till att restauranger och kaféer har ett sunt hälsoinriktat utbud.

Läs mer om Well Building