skip to Main Content

Projektet

Projektet

I ALLAS BLICKFÅNG

Det har kallats Göteborgs mest spännande område. I Gamlestadens fabriker skapas en ny mötesplats – en glödande smältdegel där människor, företag och idéer kan mötas och utvecklas.

Mitt i ett av Göteborgs mest expansiva områden ligger Gamlestadens Fabriker, med industribyggnader från såväl 1700- som 1950-tal. Här ska den tidstypiska arkitekturen varvas med nya byggnader för bostäder och arbete. Resultatet är en urban arena med charmiga stråk och stadsrum, där stor hänsyn tas till det historiska arvet.

NYBYGGT OCH NYBYGGARANDA

Inom de närmaste åren kommer Platzer att bygga 300 nya bostäder i området. Dessutom fördubblas ytan för kontor och verksamheter. Gatustrukturen blir logisk och urban, med rum för såväl spontanfikan som den stora karnevalen.

Gamlestadens Fabriker är ombonat med urbana kvaliteter. En plats där den rustika krogen ligger granne med den udda pop up-butiken. Genom att utveckla de befintliga miljöerna bygger vi en mångfasetterad stadsdel som uppmuntrar till samarbete, kreativitet och korsbefruktande möten. Här är det tryggt men aldrig tråkigt.

Till Yesbox kan man komma och testa sina tankar och bolla dem med andra. Men också få inspiration och professionell stöttning för att ta nästa steg Dejan Djurkovski, näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg

STRÅK I ALLA VÄDERSTRECK

Området korsas idag av en huvudväg i östvästlig riktning. Genom att öppna en passage mellan huskropparna i norr skapar vi ett motsvarande stråk i nordsydlig riktning. De två huvudstråken lägger grunden för den framtida gatustrukturen och framväxten av Gamlestadens Fabriker. Befintliga gator får nya namn och nya stråk tillkommer mellan de planerade byggnaderna.

HEMVIST FÖR UPPFINNARJOCKAR

Gamlestadens Fabriker är ett färgstarkt och dynamiskt nav. En stadsdel där det stora bolaget ligger vägg i vägg med en flygfärdig startup. Här finns en dynamik mellan gammalt och nytt, historia och framtid, etablerat och entreprenörskap. Det är helt enkelt hit du beger dig när du har en bra idé.

Back To Top