skip to Main Content

Ingen konst att välja trapporna i Gårda Vesta

Gårda Vesta blir Sveriges, förmodligen världens högsta konstgalleri. I husets båda trapphus låter vi sju framstående konstnärer skapa en inspirerande resa för både kropp och sinne. Konstverkens gemensamma nämnare är naturen som tolkas fritt genom olika stilar och tekniker. Totalt blir det över 150 höjdmeter konst!

Det här är våra konstnärer.

Carolina Falkholt

Carolina Falkholt är främst känd för sina monumentala, platsspecifika och improviserade muralmålningar. Utöver spraymåleri och teckning arbetar hon med skulptur, performance, text, musik och video, och hon är verksam musiker. Bild, musik och performance bildar ofta en enhet. Genom sin frispråkighet och sina motiv som har semiotiska inslag av kroppskaraktär som ögon, kön eller handgester baserade på handalfabet och teckenspråk är hon känd som en kontroversiell och starkt engagerad konstnär. Hennes verk visas regelbundet i både separat- och samlingsutställningar och hon finns representerad i flertal offentliga samlingar. Internationellt har hon på senare tid gjort stora målningar i bla USA, Azerbajdzjan, Albanien, Jordanien, Finland, Ryssland och Egypten.

Valeria Montti Colque

Valeria Montti Colque arbetar med berättelser och bygger upp bildvärldar med inspiration från vardagslivet, naturen, myter, religioner, samhället, arv och populärkultur. Hennes verk innehåller ofta symboler och metaforer. Hon blandar tekniker, material och uttryck, så som teckning, måleri, collage, performans och jobbar ofta kollektivt.

 

Tommy Dwane

Tommy Dwane är en av de första graffitimålarna i Sverige. Han kommer ursprungligen från Göteborg men bor och är verksam konstnär i Stockholm och Berlin. Dwane arbetar med graffitins identitetsskapande och maniska inslag, att repetitivt skriva sin signatur. I boken ”Writing my name until it matters” har fotografen Alexander Pihl följt hur Dwane skrivit målningar under två års tid. Dwanes måleri kännetecknas av en upplösning av graffitins formspråk. En tät och suggestiv bildvärld av starka färger och detaljerade former. Organiserade abstrakta objekt som först övertygande verkar föreställa något, men vid närmare anblick återgår till tolkningsfrihetens trygghet.

Anders Sunna

Anders Sunna är en bildkonstnär med olika dimensioner av stilar, verksam och bosatt i Jokkmokk. Han använder konsten som en politisk agitator ända sedan tonåren och gör det fortfarande. Hans stora målningar, installationer och performancehandlingar handlar om förtrycket han upplevde med sin familj och deras rättigheter. Genom sin konst uttrycker han mångfalden av känslor han inte kan förmedla i ord. Känslor som är rotade i de övergrepp som det samiska folket har utsatts för och fortfarande tvingas brottas med. Han har haft ett stort antal utställningar nationellt som internationellt och kommer vara med i Venedig biennalen 2022.

Nina Bondeson

För Nina Bondesson är all konst språk och hennes bildspråk tar sig fram genom föreställande, berättande bilder och hon deltar med de bilderna i en konsttradition som pågått i tusentals år. Bildberättelserna i den traditionen gestaltas utifrån konstnärens erfarenheter och egenheter och uttolkas utifrån betraktarens erfarenheter och egenheter.

Nina utvecklar; Man får egentligen inte veta något särskilt om konstnären. Men om kommunikationen fungerar så får man som uttolkare kanske veta något om sig själv. Det är konst som kan komma till ordlöst, uttolkas ordlöst och landa i oss som insikt och erfarenhet utan att vi kan förklara hur det går till.

Den avgörande nyckeln till en sådan erfarenhetsbaserad uttolkning ligger i frågan:

”Jag undrar hur många sätt man kan se den här bilden på?”

Med den frågan kan uttolkaren delta med sin egen tolkning och med intresse ta del av andras som kanske ser helt annorlunda ut. Konstens utseende och uttryck är inget man behöver vara sams om. Tvärtom. Man kan tycka tvärtemot sin bästis, sin käresta eller chefen. Konstens stora mångstämmighet ger oss bra möjligheter att fundera över tillvaron och träna på att vara oeniga utan att bli fientligt inställda mot varandra.

Peter Köhler

Det finns en direkthet som är genomgående i allt Peter Köhlers material. Han undviker att skissa och improviserar sig hellre fram. Han försöker att vara öppen och lyhörd. Inspiration kommer till stor del från hans vardag. Resor och platser han besökt, från olika möten med människor. Likaså från det outsagda, det folkloristiska, den mörka sagan och framför allt fantasin. Dagsaktuella händelser och känslan av en allt mer komplicerad framtid.

Ossian Eckerman

Ossian Eckerman född 1981 är bildkonstnär från Stockholm. Ossian arbetar med Muralmåleri samt med textilakollage i en lekfull och färgrik bildvärld.

Back To Top