skip to Main Content

En sund själ i en sund huskropp

Med WELL Building bygger vi in trivsel och hälsa på arbetsplatsen. Gårda Vesta blir den första WELL-byggnaden i Göteborg. Det låter WELL bra?

Ett hus för kropp och själ

När medarbetarna mår bra, mår hela verksamheten bra. Och det är just detta som WELL-certifieringen tar sikte på. Det innebär en byggnad med naturliga material, hög kvalitet på ljud- och luftmiljö och flexibla rumslösningar. En byggnad som uppmanar till rörelse och där stor vikt läggs vid arbetsplatsens mjuka värden så att de som befinner sig i byggnaden blir inspirerade och mår bra.

Huset blir ett nytt landmärke med vacker fasad som sticker ut även höjdmässigt med sina två huskroppar på 25 respektive 14 våningar som sammanlänkas av en lägre byggnad. Totalt omfattar Gårda Vesta 26 600 kvadratmeter kontor samt restaurang och garage.

Gemenskap på gemensamma ytor

Det första du möts av när du gör entré i Gårda Vesta är en stor välkomnande mötesplats. Hela entréplanets inredning präglas av WELL-konceptets helhetssyn på välbefinnande. Noga utvalda material och färger skapar en omfamnande, varm och inbjudande atmosfär som både stimulerar sinnet och skapar ytor för gemenskap.

Här finns ytor för spontana möten och en restaurang med ett hälsoinriktat matutbud med det gröna torget framför byggnaden som blickfång. Gränsen mellan ute och inne blir flytande.

Med fokus på rörelse

Till Gårda Vesta är det lätt att välja cykeln. I garaget finns 200 cykelplatser i direkt anslutning till trapphuset. Det är också här du hittar omklädningsrum och duschar. För bilburna finns 48 platser, alla med möjlig el-laddning.

Världens högsta konstgalleri

Med 25 våningar finns goda möjligheter till motion i trappor. För att inspirera lite extra till att göra det sunda valet kommer trapphusen på samtliga våningsplan vara konstnärligt utsmyckade. Stimulans för både kropp och själ.

Läs mer om konsten!

Smarta och flexibla kontor

I Gårda Vesta vill vi underlätta för människor att mötas och trivas.

Våningsplanen inreds till smarta, kreativa arbetsplatser för mindre, medelstora och stora verksamheter som anammat det aktivitetsbaserade sättet att arbeta.

Som hyresgäst har du alla möjligheter att påverka hur du vill ha det. Din lokal anpassar vi självklart efter din verksamhet och dina behov. Helheten är viktig, här ska finnas plats för både kropp och själ.

Grönska mellan takåsarna

En liten pärla hittar du på våning 8, mellan de två högdelarna. Där ligger en grönskande terrass med arbetsplatser för dig som vill jobba eller ta en kaffepaus utomhus. Terrassen är tillgänglig för alla i huset, oavsett på vilket våningsplan du har ditt kontor.

Vilket plan passar dig?

Klicka på ett våningsplan för information och planritning..

TIDSLINJE

VI BYGGER GÅRDA VESTA

Back To Top